क्रीडा


वरील उद्देशाला महाराष्ट्रातून इयत्ता 4 थी ते इयत्ता 12 वी पर्यंत राज्यातील प्रत्येक मराठी माध्यमाच्या शाळेतील (उदा. शासकीय, निमशासकीय, खाजगी) या प्रत्येक वर्गातील क्रीडा प्रकारातील ऑलंम्पिक स्पर्धेस पात्र असणार्‍या तसेच राष्ट्रीय सर्व खेळ प्रकार असणार्‍या या खेळातील तरबेज व कुशल विद्यार्थ्याचे वयोगटाप्रमाणे तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य या स्वरुपात साखळी स्पर्धांचे आयोजन करून यातील प्रत्येक खेळप्रकारातील ठराविक विद्यार्थ्याची निवड करून त्या-त्या क्षेत्रातील खेळाला उत्तेजन व प्राविण्य देण्यासाठी गुरुकुल स्वरुपात शाळा कॉलेजस ची उभारणी करून त्यांना पुढील शिक्षणासाठी लागणारा सविस्तर खर्च या संस्थेमार्फत मोफत पुरविला जाईल.

उदा. एखादा विद्यार्थी एखाद्या खेळात उत्तम आहे. अशा मुलाला त्या खेळात तरबेज ठेवण्यासाठी मोठे व्यासपीठ मिळवून दिले जाईल. त्याचा संपूर्ण शिक्षण खर्च कार्तिकी प्रतिष्ठान या संस्थेमार्फत पुरविला जाईल.