सांस्कृतिक व साहित्यिक


वरील उद्देशाला महाराष्ट्रातून इयत्ता 4 थी ते इयत्ता 12 वी पर्यंत राज्यातील प्रत्येक मराठी माध्यमाच्या शाळेतील (उदा. शासकीय, निमशासकीय, खाजगी) या प्रत्येक वर्गातील गायन, लेखन, नृत्य, नाटक, वकृत्व, संगीत इत्यादी सांस्कृतिक व साहित्यिक वर्गात मोडणारे सर्व प्रकार यात नाविन्य / कौशल्य असणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य अशा स्वरुपात स्पर्धांचे आयोजन करून राज्यातील ठराविक गुणवंत, कलावंत विद्यार्थी निवडून त्यांना पुढील शिक्षणासाठी गुरुकुल स्वरुपात शाळा कॉलेजस ची उभारणी करून त्यांना पुढील शिक्षणासाठी लागणारा सविस्तर खर्च या संस्थेमार्फत मोफत पुरविला जाईल.

उदा. एखादा विद्यार्थी गायन किंवा संगीत क्षेत्रात उत्तम आहे. अशा मुलाला त्या क्षेत्रात तरबेज ठेवण्यासाठी मोठे व्यासपीठ मिळवून दिले जाईल. त्याचा संपूर्ण शिक्षण खर्च कार्तिकी प्रतिष्ठान या संस्थेमार्फत पुरविला जाईल.